Creatief bewegen om mensen emotioneel, cognitief, fysiek en sociaal te versterken

Book the date: 02/06

Studie Arena en Het Nationale Opera & Ballet

‘Je hoeft niet te kunnen dansen, om dans in te zetten in de zorg’

Dansen geeft kwetsbare mensen niet alleen hulpmiddelen om met hun aandoening om te gaan en alledaagse uitda- gingen creatief op te lossen, het vertraagt ook de ontwikke- ling van de ziekte! Daarnaast is dans een sociale activiteit. Werkelijk contact maken heeft een positieve invloed op het emotionele welzijn en draagt bij aan de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Dans is zo een bijzonder waarde- vol instrument voor jou als zorgprofessional!

In de training word je op een creatieve manier uitgedaagd. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van speciale dans-/ beweegoefeningen afgestemd op mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking.

Hoe kan je dans en samen bewegen inzetten om echt in contact te komen met mensen? Welke beweegoefeningen kan je inzetten om jouw cliënten fysiek, mentaal en sociaal te versterken?

in hun zorgrelatie en willen ontdekken hoe je, met behulp van dans, het welzijn van cliënten kunt verbeteren.

De training is o.a. bedoeld voor verpleegkundigen, ver- zorgenden en (woon)begeleiders, activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling, dans- en muziekthera- peuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici.

Meer informatie